Shinkyokushin België biedt momenteel drie dojo’s :

 

· Mas. Oyama Zichem - Dojo, gelegen te Scherpenheuvel.

 

                                  http://users.skynet.be/masoyama-zichem

                                  Promo Film Mas. Oyama Zichem

                

                

 

· Asahi – Dojo, gelegen te Oud– Turnhout.

 

                                  www.asahi-dojo.be

 

 

· Kaido - Dojo, gelegen te Malle.

 

                                  www.kaidodojo.be